เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขในส่วนต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetstock.com ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ละเอียด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการเอง โดยในแต่ละข้อบังคับก็จะมีรูปแบบ ความหมายที่แตกต่างกันออกไป

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : สำหรับผู้ที่จะเข้าใช้บริการโดยจะต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี การสมัครสมาชิกผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลที่มีความถูกต้อง หากท่านละเมิดในส่วนข้อบังคับข้อนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกในการให้บริการได้อีกด้วย
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ให้บริการจะจัดเก็บในส่วนของข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ซึ่งจะไม่แชร์ข้อมูล หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ให้กับบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเด็ดขาด
 3. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเล่น , การชำระเงิน , การถอนเงิน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetstock.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะของผู้ใช้บริการได้ทุกกรณี หากผู้ใช้บริการได้ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ข้อจำกัด : ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetstock.com ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายรูปแบบใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของเรา
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetstock.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเวลาใดก็ได้ โดยที่จะไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ ufabetstock.com เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ufabetstock.com แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือทำการเลียนแบบใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ในส่วนของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จะถูกควบคุมตามกฎหมายอย่างชัดเจน หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามทางกฎหมายทันที
 10. การติดต่อ : สำหรับผู้ใช้บริการที่ยังสับสนในส่วนของข้อบังคับต่าง ๆ สามารถติดต่อเราผ่านทาง contact@ufabetstock.com
 11. การละเมิดข้อตกลง : สำหรับผู้ใช้บริการท่านใดที่ละเมิดในส่วนของข้อบังคับต่าง ๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ทุกท่านที่เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ufabetstock.com จะถือว่าเป็นการยอมรับในส่วนของข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้ทันที